5 kommuner på befaring

Beverskaret 3
Rutiner og dokumentasjon

Odd Hansen er glad for å kunne stå som vertskap for den praktiske delen da 5 av kommunene på Haugalandet hadde sin samling onsdag 20. april. 

 

Tema for samlingen var gjennomgang av rutiner og dokumentasjon i forbindelse med gjennomføring av en byggeprosess. 

Byggetrinn 3 i Beverskaret er nå inne i sluttfasen og var dermed et naturlig valg for samlingen.  

 

 

Se også: