1. Behovsanalyse

Etter en god og grundig dialog med deg som kunde kommer vi fram til ditt drømmehus. Vi fastsetter tidlig et budsjett for byggesaken.

Familiesituasjon, økonomi og tomteforhold (veg, vann og avløp.

2. Tegning

Boligen tilpasses kundens behov og vi må ta hensyn til kommunale ramme­betingelser. Vi utarbeider et forslag basert på punkter i behovsanalysen. Alle boligene i husboken kan tilpasses, alternativt utarbeider vi egen løsning.

Reguleringsbestemmelser, tomteplan, planløsning og fasader, vei, vann og avløp.

3. Tilbud

Vi presenterer tilbud situasjonskart, plan- og fasadetegninger, sammen med byggebeskrivelse og pris. Vi kan også hente pris fra våre samarbeids­partnere på grunn-, betong-, pipe-, våtrom- og malerarbeider.

Byggebeskrivelse  inkl. rørlegger- og elektriker­beskrivelse med pris.

4. Byggesøknad

Når tilbudet er akseptert og kontrakten under­skrevet, søker vi kommunen om bygge­tillatelse. Vi tar oss bl.a. av papirarbeidet, nabo­varsling, ansvarsretter og sender søknad til kommunen.

Tegninger, situasjonskart og terrengprofiler, ansvars­retter alle fag, gjennom­føringsplan.

5. Prosjektering

Når byggetillatelse fra kommunen er mottatt, må alle detaljer rundt selve boligen, innredninger og materialvalg avklares. Endring på tegninger avklares og det gjennom­føres egne møter med bl.a. kjøkkenleverandør, rør­legger og elektriker, for å detaljplanlegge disse leveransene.

Arbeidstegninger, kjøkken­løsning, detaljtegning av bad, vask, teknisk og elektro.

6. Oppstart

Nå skal drømmehuset realiseres! Gode rutiner i alle ledd, er avgjørende for en smidig byggeprosess og ferdigstillelse i henhold til kontrakt. Oppstartsmøte mellom kunde, selger og byggeleder, sørger for at de siste brikkene faller på plass. Det skrives referat fra dette møtet.

Oppstartsmøte, forsikring / garanti, samordning / koordinering og kontroll.

7. Overlevering

Drømmehuset er ferdig, du venter bare på å sette nøkkelen i døren. Før det kan skje, har vi en gjennomgang og kontroll, for at bolig og uteareal er iht. søknad og kvalitetskrav for tiltaket. Overlevering mellom kunde og byggeleder. Kunde forsikrer bolig og foretar sluttoppgjør til leverandør. Boligen kan ikke tas i bruk før kommunen har kontrollert bolig og mottatt sluttdokumentasjon, samt skrevet ut ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Gjennomgang bolig, sluttdokumentasjon, ferdigattest, FDV-perm, 1-års befaring.

Les mer om flyttehjelp

La oss hjelpe deg

Dersom du har konkrete spørsmål, eller ønsker å kontakte oss av andre grunner, er det bare å slå på tråden eller sende oss en epost.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.