• 1. Behovsanalyse

  Gjennom en grundig samtale mellom deg som kunde og vår rådgiver, samler vi dine ønsker og vår erfaring. Sammen kommer vi fram til ditt drømmehus og budsjett for byggesaken.

  Familiesituasjon, økonomi og tomteforhold bla. veg, vann, avløp.

 • 2. Tegning

  Nå skal boligen tilpasses deg og dine behov, i tillegg må vi ta hensyn til kommunale rammebetingelser. Våre arkitekter utarbeider ett forslag, basert på punkt i behovsanalyse. Alle boligene i Husboken kan kundetilpasses, alternativt utarbeider vi egen løsning.

  Reguleringsbestemmelser, tomteplan, planløsning og fasader.

 • 3. Tilbud

  Tilbudet er utarbeidet etter en gjennomgang av dine ønsker for boligen. Vi presenterer situasjonskart, plan- og fasadetegninger, sammen med tilbud og beskrivelse for din nye bolig. Vi leverer også grunn-, betong-, pipe-, våtrom- og malerarbeider gjennom våre samarbeidspartnere.

  Tilbud med beskrivelse inkl. leveranser fra samarbeidspartnere.

 • 4. Byggesøknad

  Når tilbudet er akseptert og kontrakten underskrevet, søker vi kommunen om byggetillatelse. Vi tar hånd om papirarbeidet, nabovarsling, ansvarsretter osv. og sender søknad til kommunen.

  Situasjonskart og terrengprofiler, ansvarsretter alle fag, gjennomføringsplan.

 • 5. Prosjektering

  Når byggetillatelse fra kommunen er mottatt, må alle detaljer rundt selve boligen, innredninger og materialvalg avklares. Endring på tegninger avklares og det gjennomføres egne møter med bla. kjøkkenleverandør, rørlegger og elektriker, for å detaljplanlegge disse leveransene.

  Arbeidstegninger, kjøkkenløsning, detaljtegning bad/vask/teknisk og elektro.

 • 6. Oppstart

  Nå skal drømmehuset realiseres! Gode rutiner i alle ledd er avgjørende for en smidig byggeprosess og ferdigstillelse iht. kontrakt. Produksjonsmøte mellom kunde og selger, sørger for at de siste brikkene faller på plass. Det fylles ut produksjonsskjema i møte, som blir referat fra møte og danner grunnlag for alle bestillinger.

  Oppstartsmøte, forsikring/garanti, samordning/koordinering og kontroll.

 • 7. Overlevering

  Drømmehuset er ferdig, du venter bare på å sette nøkkelen i døren. Før det kan skje, har vi en gjennomgang og kontroll, for at bolig og uteareal er iht. søknad og kvalitetskrav for tiltaket. Overlevering mellom kunde og byggeleder. Kunde forsikrer bolig og foretar sluttoppgjør til leverandør. Boligen kan ikke tas i bruk før kommunen har kontrollert bolig og mottatt sluttdokumentasjon, samt skrevet ut ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

  GJENNOMGANG BOLIG, SLUTTDOKUMENTASJON, FERDIGATTEST, FDV-PERM, 1-ÅRS BEFARING.

La oss hjelpe deg

Dersom du har konkrete spørsmål, eller ønsker å kontakte oss av andre grunner, er det bare å slå på tråden eller sende oss en epost.