Bygger boliger for alle på Stortu

På Stortu skal Odd Hansen bygge boliger for mennesker i alle livsfaser

Kommunestyret i Karmøy kommune godkjente mandag 11. desember detaljreguleringsplanen for boligutbygging på Stortu på Torvastad. – Her blir det boliger for mennesker i alle livsfaser, sier daglig leder hos utbygger Odd Hansen Prosjekt AS.

Den godkjente detaljreguleringen for Stortu åpner for bygging av mange ulike typer boliger. Odd Hansen vil her bygge terrasseblokk med leiligheter, rekkehus, eneboliger i rekke samt frittliggende eneboliger.

I arbeidet med reguleringsplanen har det vært viktig for fylkeskommunen å kunne tilby et variert boligtilbud. Dette er noe utbygger Odd Hansen etterkommer med en planutforming som gir boligtilbud for alt fra førstegangsetablerere til allerede godt etablerte og seniorer.

Gunstige finansieringsordninger

Det bli lagt vekt på å bygge husbanktilpassede boliger slik at Odd Hansen skal kunne tilby Husbankfinansiering. Vi vil også kunne tilby alternativ finansiering via Odd Hansen sin Døråpner-modell, en leieordning med kjøpsrett. Utbygger tilbyr også 100 prosent betaling først ved overtakelse. Dette bidrar blant annet til at behovet for mellomfinansiering tas bort.

– På Stortu planlegger vi boliger for mennesker i alle livsfaser, bekrefter daglig leder hos Odd Hansen Prosjekt AS, Kjetil Alvheim. Salgsansvarlig for prosjektet, Hilde Trondsen i Odd Hansen, informerer om at man allerede nå kan tegne seg opp på interesselister for boligene som utbygger tar sikte på å legge ut for salg i løpet av første halvår 2018.

Naturskjønt område
Stortu ligger et i naturskjønt område på Torvastad, med gode muligheter for lek, aktivitet og rekreasjon, og med kort sykkelavstand til nye skole og Torvastads flotte idrettsanlegg.

Området har også regulert gang- og sykkelvei, som strekker seg østover til Torvastadvegen med busstrasé.

Travel utbygger

Odd Hansen har de siste årene stått for byggingen av en rekke større boligprosjekter på Haugalandet. Like over nyttår er fjerde og siste byggetrinn av Beverskaret i Haugesund innflyttingsklart, et boligprosjekt med totalt 108 leiligheter.

I august startet de byggingen av Smedasundet 1 og 150 leiligheter med eget utendørsbasseng like ved Karmsundet. I oktober ble 17 av de 20 leilighetene i terrasseblokken Bringedalstunet midt i Aksdal sentrum revet bort på under to døgn.

Se også: