Spennende samarbeid mellom Odd Hansen og Coo gjør det enklere for deg å komme inn på boligmarkedet. 

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da kan du kjøpe boligen sammen med vår samarbeidspartner Coo

Vår ambisjon er å bidra til at du kommer deg tidligere inn i boligmarkedet gjennom medeierskap. På den måten får du mulighet til å spare egenkapital i egen bolig gjennom avdrag på et boliglån og forventet verdistigning over tid, slik at du etter hvert kan eie hele boligen selv.

Du bor i hele boligen selv, og den blir tinglyst i sin helhet på deg. 

Kjøp en del, bo i hele boligen 

For den delen du ikke kjøper, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i boligen. 

Coo sin ambisjon er at du skal eie hele boligen så fort du er klar for det og har nok egenkapital til å eie selv innenfor rammene av utlåns-forskriften. Derfor har du også muligheten til å innløse andeler av boligen underveis, og etter hvert løse Coo helt ut. I normaltilfellet forventer vi at du vil kunne eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. Coo står i boligen og er solidarisk medlåntaker i boliglånet sammen med deg, frem til du er klar til å overta selv.

Velger du å kjøpe med Coo, må du godkjennes som kunde av dem. Boligen kan reserveres til dette er avklart.

Førreparken og Tjøsvollvatnet blir første prosjekter med Deleie

De første prosjektene hvor det blir mulighet for deleie er Førreparken i Tysvær og Tjøsvollvatnet i Åkrehamn.  

Slik fungerer det

  • Coo bidrar med inntil 70% av egenkapitalen, slik at kravet om egenkapital enklere kan innfris.
  • Coo investerer den egenkapitalen du ev. mangler og blir medlåntaker med deg i boliglånet ditt.
  • Gjennom avdrag og forventet prisutvikling vil du gradvis spare deg til større egenkapital.
  • Coo andel i boligen disponerer du selvfølgelig fullt og helt selv, mot en rimelig og forholdsmessig leie for den andelen som selskapet eier.
  • Alle som har betjeningsevne, men som mangler tilstrekkelig oppsparte midler eller kausjonist til å oppfylle egenkapitalkravet, kan sende en søknad til Coo.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om dette er aktuelt for deg? Kontakt Asbjørn for mer informasjon.

Asbjørn Hovland
Salgssjef
+47 913 07 790
asbjorn@oddhansen.no