Under finner du en oversikt over de mest brukte finansieringsordningene ved kjøp av ny bolig fra Odd Hansen. Ønsker du nærmere eller ytterligere informasjon knyttet til finansiering av ditt kommende boligkjøp, må du gjerne ta kontakt med oss på post@oddhansen.no.

Husbanken

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Hvilken rolle har husbanken i boligprosjektene?
  1. Sørge for at boligene blir miljøvennlige og energivennlige
  2. Sørge for at boligene blir universelt utformede
  3. Gi en god finansiering

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Boligene overgår vanlige krav til miljøvennlighet og de tilrettelagt for alle. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den lave renten i Husbanken. Denne ligger pr 01.10.20 fra 0,92%, mens et lån i en vanlig bank ligger rundt 2,0%. Dette utgjør store summer hver måned, prøv selv i kalkulatoren under en valgt bolig med husbankfinansiering.

Hvem kan få lån i husbanken?

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. Alle våre prosjekterte leiligheter søkes godkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum.

For noen få kan det være aktuelt med startlån fra kommunen til å dekke toppfinansieringen. Dette under forutsetning av at hver enkelt kjøper blir godkjent som låntaker i Husbanken/kommunen innenfor bankenes krav til inntekt og utgifter i henhold til Husbankens lånekrav.

Døråpner

Du trenger verken banke på eller gå i banken for å finne veien til din nye bolig.

Skal du inn på boligmarkedet og kjøpe deg ny bolig, er det i 2021 strenge regler knyttet til egenkapital. Tidligere var kravet at du måtte ha en egenkapital som utgjorde minimum 10 prosent av boligens totale kjøpesum, en prosentandel som nå er steget til 15.

Kommer man rett fra studier, er det for mange svært begrenset hvor mye økonomiske midler man har hatt mulighet til å sette til side. Ulike endringer i familiesituasjonen kan også være en faktor for at man ønsker seg inn på boligmarkedet.

Uansett årsak, livssituasjon, alder, fortid og fremtid er Odd Hansens DØRÅPNER en økonomisk gunstig, fordelaktig og enkel vei til din nye bolig.

Finansieringsløsningen DØRÅPNER senker terskelen og åpner døren til splitter ny bolig for enda flere. Finansieringstilbudet gir rett og slett våre nyboligkunder økt fleksibilitet, og folk i alle livets faser kan nyte godt av fordelsprisen.

Er du i etableringsfasen, kan døråpneren fremskynde boligdrømmen siden fordelsprisen legges opp til å utgjøre 15 prosent egenkapital etter fem år ved forventet markedsutvikling på 2,3 prosent.

Slik fungerer Døråpner:
  1. Lei boligen av oss
  2. Se kjøpsprisen synke måned for måned
  3. Kjøp når du vil eller kan til avtalt fordelspris

Priseksempel ved kjøp av bolig med Døråpner:

Salgspris på bolig:
Kr 2.990.000,-


Leie pr. mnd:
Kr 12.900,-


Etter 5 års leie, avtalt «fordelspris»:
Kr 2.847.000

Verdi leilighet*:
Kr 3.353.000


Egenkapital (15 %):
Kr 506.000,-

* Verdien forutsetter en prisøkning på 2,3% p.å.

En kan når som helst i leieperioden velge å kjøpe boligen til forhåndsavtalte priser, men det er først etter 5 år en har oppnådd nok prisreduksjon og potensiell verdistigning til å oppnå 15 % egenkapital. Ved kjøp må kunden selv besørge finansiering. Kjøpsretten frafaller dersom leieforhold avsluttes uten at en kjøper boligen. Avtalen forutsetter tilfredsstillende betalingsevne. NB! Endelige vilkår fremkommer av leieavtalen.

Ønsker du å vite mer om DØRÅPNER? 
Kontakt oss i Odd Hansen på 982 66 260 eller post@oddhansen.no.

Boliglån fra bank

Lån i banken:

Sjekk med banken din om du kan få lån til boligkjøp også hos dem. Banken vurderer størrelsen på egenkapitalen din, inntektene dine og hvilke muligheter du har til å betjene lånet. Deretter får du et finaniseringsbevis som sier noe om hvor mye lån du kan få hos dem hvis du kjøper bolig. Mange banker har en lånekalkulator på nettsidene sine. Der kan du få en pekepinn på hvorvidt du vil få innvilget lån eller ikke, og hvor mye lån du eventuelt kan få.
Det snakkes ofte om to forskjellige typer boliglån: Annuitetslån og serielån. For unge og nyetablerere er det som oftest et annuitetslån som gjelder.

Annuitetslån:

Annuitetslån innebærer at du betaler lånet i et like stort beløp hver måned, inntil lånet er nedbetalt. I begynnelsen er avdrags/nedbetalingsdelen av det du betaler liten, mens rentedelen stor. Etter hvert som tiden går, øker avdragsdelen, og rentedelen blir mindre. Fordi du betaler det samme hver måned, er det enklere å ha oversikt over økonomien. Hvis renten endrer seg, endrer også månedsbeløpet seg, men slik er det med alle lån, med mindre du binder renten.

Serielån:

Et lån der summen du betaler ned på lånet, altså avdragsdelen, er den samme hver måned. Men fordi lånet blir mindre, vil rentedelen per måned bli lavere. Med et serielån betaler du altså mer i begynnelsen av låneperioden og mindre etterhvert.