Har tegnet for Odd Hansen i 18 år

Jan Ove Bjørheim – arkitekt for Odd Hansen

Odd Hansen har bygget nesten 1.200 boliger på Haugalandet og i Sunnhordland. Noen av personene som er helt essensielle for at tanker og drømmer skal kunne realiseres som håndfaste hus og boligprosjekter, er arkitektene.

– Det har nok ligget en arkitekt i magen fra jeg var barn, men jeg bestemte meg først etter endt militærtjeneste hva gjelder yrkesvalg, forteller Jan Ove Bjørheim, sivilarkitekt MNAL hos Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke i Haugesund.

Han har vært ansatt hos arkitektkontoret i 18 år. Alle årene har de tegnet boliger for blant annet Odd Hansen.

– Jeg har vært heldig og jobbet med alt fra utvikling av større boligområder til mindre eneboligprosjekter. Fremfor alt har det vært moro å være med å utvikle flere terrassehusprosjekter sammen med Odd Hansen.

Vant pris for Åkrasanden Atrium

Bjørheim har blant annet tegnet Åkrasanden Atrium – et boligprosjekt som er utviklet i tett samarbeid med Odd Hansen og som ble tildelt Karmøy kommunes byggeskikkpris i 2018.

– Hvor mye betyr det å bli satt pris på på denne måten?

– Det er veldig fint å se at vi får til noe som også andre verdsetter. Vi føler da at vi har gitt et lite bidrag til allmenheten. Samtidig er det viktigste at de som bor der gir oss tilbakemeldinger og at bygget fungerer slik vi hadde håpet på.

Arkitekten sier videre at det gjelder å få maksimalt ut av de kvaliteter som eiendommen allerede har, som sol, utsikt, ly, m.m.

– Samtidig er det interessant å skape maksimale og romlige kvaliteter innenfor et begrenset areal og økonomi, slik at vi til slutt ender med fornøyde kunder.

Odd Hansen har enkelte ganger samarbeidet med arkitektkontor også utenfor Haugalandets grenser. Smedasundet 1 er for eksempel tegnet av sivilarkitekt Per Einar Knutsen hos Arcasa Arkitekter AS i Oslo.

Arcasa har blant annet tegnet Lervig Brygge i Stavanger og hovedkontorene til store firmaer og organisasjoner som Telenor, Orkla og Storebrand.

Åkrasanden Atrium – tegnet av Jan Ove Bjørheim for Odd Hansen

 

Skal være stolt

Bjørheim forteller at man som arkitekt skal tilfredsstille både oppdragsgivere og de som skal bo i boligene.

– Man skal gjerne være litt stolt selv også når resultatet er på plass. Det er derfor best å jobbe sammen med oppdragsgivere for å få best mulig produkt.

Odd Hansen utvikler og bygger både Olahus og andre eneboliger på kundens egen tomt, rekkehus/feltutbygging og blokker. Bjørheim har tegnet enheter innen alle boligtypene. På spørsmål om hva som er hans spissferdighet, svarer han allsidigheten. Men hvilke boligtyper er de vanskeligste å tegne?

– Alle boliger kan være utfordrende, men det er oftest forutsetningene rundt som skaper kompleksiteten. Dette kan være topografi, naturlige forutsetninger, økonomi eller offentlige krav. Med god erfaring og et godt lag, klarer vi som regel de fleste utfordringer.

– Har du en favoritt blant Odd Hansen-prosjektene du har vært involvert i?

– Jeg er veldig fornøyd med Åkrasanden Atrium, men også Beverskaret synes jeg ble et flott prosjekt.

Les Odd Hansen-magasinet BOLIV

Se også: