Tradisjonell Østerhus 600. Enkelkrum takstein og detaljer vedr. balkong og vindu/vindusbelistning, gir boligen sitt særpreg.