Kjøp leilighet i våre prosjekter Beverskaret og Utsikten nå, og vi vil dekke dine boutgifter med inntil kr 10.000,- pr. måned dersom du ikke får solgt din gamle bolig*.

Er du usikker på om du får solgt din nåværende bolig før du flytter inn i din nye leilighet?

 

Odd Hansen ønsker nå å hjelpe deg å oppnå drømmen om ny leilighet og gir inntil kr 10.000,- pr måned for å dekke ekstrautgifter dersom du må sitte med 2 boliger i en overgangsperiode.

 

* Betingelser:

•    Tilbudet gjelder for kjøp av leilighet i våre prosjekter i Beverskaret og Utsikten i perioden frem til 31.03.2016.

•    Tilbudet gjelder fra den dagen du overtar din nye leilighet.

•    Din gamle bolig må være til salgs gjennom en registrert megler fra senest 3 måneder før planlagt overtagelsesdato.

•    Når du får solgt din gamle bolig avsluttes utbetalingen.

•    Maksimal utbetalingsperiode settes til 12 måneder etter overtagelse.

Se også: