Bli en del av et kompetent prosjektmiljø hos en av regionens ledende boligutbyggere.

Du bli en del av et dynamisk og hektisk arbeidsmiljø i et selskap som er kjennetegnet av mye fremdrift og høye ambisjoner.

Akkurat nå har vi disse ledige stillingene.


Prosjektleder

Fagleder VVA

Prosjekteringsleder (BIM)


Odd Hansen-konsernet er en av de største boligutbyggerne mellom Bergen og Stavanger, og har også et økende antall prosjekter andre steder i landet.

Vi har en omfattende eiendomsportefølje med over 1400 boliger under utvikling. De siste årene har vi blant annet bygget og levert prosjektene Smedasundet 1, Beverskaret og Utsikten.

Selskapet har en administrasjon på om lag 20 ansatte og er et spennende og kompetent fagmiljø bestående av prosjektledere, byggeledere, prosjekteringsledere og arkitekter.